Informatie voor huurders

Onderhoud

Huisregels

Op de Hermesweg 18 zijn we goede buren, zie de huisregels.

WOZ en heffingen

Aan de huurders worden de volgende belastingen en heffingen doorberekend:

  • WOZ huurdergedeelte
  • zuiveringsheffing (naar rato aantal huurders)
  • waterschapsheffing (naar rato aantal huurders)
  • rioolheffing (naar rato aantal huurders)
  • reinigingsrecht op basis van gebruikte afvalcontainers (kliko’s)

    Facturering gaat per vol jaar

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

belastingverordening afvalstoffenheffing gemeente Baarn
    2010    /    2011    /    2012   /   2013  /  2014

folder belastingen gemeente Baarn
2010   /  2011   /   2012   /   2013  /  2014